Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniona w dniu 29 lipca 2016 r. - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniona w dniu 29 lipca 2016 r.

w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2016 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

nr zadania nazwa podmiotu nazwa zadania kwota dotacji
1 Gmina Miejska Przemyśl Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu 0
2 Parafia p.w.św. Kosmy i Damiana w Bartnem Remont zabytkowej plebani - domu regionalnego 0
3 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia 0
4 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Zakup wyposażenia meblowego na potrzeby Stowarzyszenia 0
5 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Dofinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby Stowarzyszenia 0
6 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby działalności Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 0
7 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Dofinansowanie zakupu laptopa na potrzeby Fundacji 0
8 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Budowa Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Edukacji w Rybniku (woj. śląskie) 0
9 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Dofinansowanie zakupu wyposażenia Fundacji 0
10 Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi - Bildungsgesellschaft Cosel Rogau Rozbudowa budynku Publicznego Zespołu Przedszkolno- Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego o gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego 0
11 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Sprzęt nagłośnieniowy 5 000
12 Dom Kultury Litewskiej Zakup sprzętu scenicznego do DKL w Puńsku 0
13 Fundacja Galicia Jewish Hertiage Institute Muzeum znaczy więcej. Zakup wyposażenia dla Żydowskiego Muzeum Galicja 0
14 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Zakup nadajników naziemnej sieci rozsiewczej radia lem.fm 99 000
15 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Docieplenie Ośrodka Kultury Łemkowskiej "Ruska Bursa" w Gorlicach 0
16 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca KYCZERA -drugi etap 558 391
17 Parafia Prawosławna p.w. św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku Nagłośnienie i wyposażenie Sali konferencyjnej na potrzeby edukacyjno-kulturalne mniejszości białoruskiej 0
18 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Zakup wyposażenia Szczyty - Związku na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej 0
19 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY 0
20 Związek Ukraińców w Polsce Zakup sprzętu na potrzeby Związku Ukraińców w Polsce 0
21 Stowarzyszenie Łemków Wymiana okien w siedzibie Stowarzyszenia Łemków w Legnicy 0
22 Związek Ukraińców w Polsce Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby ZUwP w Warszawie 0
23 Związek Ukraińców w Polsce Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu 720 000
24 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Wyposażenie multimedialne Sali ekspozycyjnej w Skansenie 2 800
25 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów w Polsce 2016 44 000
26 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2016 200 000
27 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach 125 000
28 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Dofinansowanie kosztów personalnych pracownika biurowego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2016 roku 5 000
29 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie Działalność biurowo-księgowa w Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie 4 000
30 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-ksiegowej Stowarzyszenia 7 000
31 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie "Domu Kopernika" 26 000
32 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2016 49 000
33 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność księgowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" 8 000
34 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach Działalność biurowo-księgowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Bartoszyc i Okolic w Bartoszycach 5 000
35 Instytut Kaszubski Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego 20 000
36 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Województwa Szczecińskiego Stanowisko do spraw administracji oraz rozliczeń 5 000
37 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych 25 000
38 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Pracownik biurowy 25 000
39 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Prowadzenie księgowości dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 4 000
40 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2016 r. 25 000
41 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce - 2016 r. 112 000
42 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile Dotacja podmiotowa na 2016 rok na: 1. Obsługa finansowo-księgowa; 2. Koszty najmu i użytkowania lokali, centralnego ogrzewania i zakupu energii 12 000
43 Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach na rok 2016 14 000
44 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszt eksploatacji lokalu 24 000
45 Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce Dotacja podmiotowa 10 000
46 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Dofinansowanie stanowiska pracy 6 000
47 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Dofinansowanie stanowiska pracy 0
48 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa Niedźwiedzia Łapa" Obsługa biura w Mniejszości Niemieckiej "Niedźwiedzia Łapa" 3 500
49 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Dotacja podmiotowa na dzialalność programową Stowarzyszenia "Rosyjski Dom" 14 000
50 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds. rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń 55 000
51 Związek Romów Polskich Utrzymanie biura Stowarzyszenia w 2016 roku 20 000
52 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds. rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych 92 000
53 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie struktury oraz zasobów lokalowych Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku (woj. Śląskie) 0
54 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Obsługa finasowo-księgowa i prawna oraz wynagrodzenie pracowników biurowych 0
55 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Wzmocnienie struktury oraz zasobów kadrowych Stowarzyszenia "Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy" 0
56 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" Działalność stowarzyszenia CKRR 0
57 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Stowarzyszenia Czechów w Polsce 8 000
58 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 19 500
59 Fundacja Galicia Jewish Hertiage Institute Dofinansowanie kosztów obsługi księgowej i administracyjnej Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute 0
60 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu 6 000
61 Niemieckie Stowarzyszenie NATANGIA w Górowie Iławeckim Działalność księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej NATANGIA w Górowie Iławeckim 0
62 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce POGOŃ z kulturą i sztuką 64 000
63 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 20 000
64 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 4 000
65 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Referent administracyjno-rozliczeniowy 0
66 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Impreza folklorystyczna XX Jarmark Holeński - Hola 2016 0
67 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Sfinansowanie działalności bieżącej na rok 2016 13 000
68 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Obsługa finansowo-księgowa, prawna i biura oraz eksploatacja i najem lokali słuzących działalności programowej Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 8 000
69 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2016 roku 150 000
70 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków w Polsce 30 000
71 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Dotacja podmiotowa na działalność Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" 0
72 Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT-wsparcie Stowarzyszenia 9 000
73 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych Obsługa biura i księgowości Stowarzyszenia 0
74 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Prowadzenie bieżącej dzialalności 70 000
75 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Obsługa księgowa i biurowa Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie 9 000
76 Królewska Fundacja Romów Utrzymanie biura Fundacji i pracowników biurowych w 2016 r. 0
77 Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kcher w Tarnowie Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego 0
78 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Działalność bieżąca Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 37 000
79 Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu STOWARZYSZENIE 0
80 Fundacja Beit Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce Dofinansowanie działalności bieżącej Fundacji Beit Warszawa 0
81 Towarzystwo Ukraińskie Dzialalność bieżąca TU 18 000
82 Stowarzyszenie Romów w Polsce Koszty utrzymania pomieszczeń oraz prowadzenia biura Stowarzyszenia Romów w Polsce 20 000
83 Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Rosyjska" 3 000
84 Związek Karaimów Polskich Działalność podstawowa 30 000
85 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Bieżąca obsługa administracyjno-księgowa biura Związaku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. 0
86 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 14 000
87 Fundacja "Nasz Wybór" Bieżąca działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie 0
88 Stowarzyszenie Lemko Tower Działalność Ośrodka Kultury "LemkoTower" w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r. 15 000
89 Stowarzyszenie Beit Kraków Rozwój infrastruktury biurowo-administracyjnej 0
90 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków 27 000
91 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Dotacja podmiotowa na działalność statutową Stowarzyszenia Romów w Krakowie 26 000
92 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" 32 000
93 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej "Ruska Bursa" 22 000
94 Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów "ROMA-UNION" Muzyka romska łagodzi obyczaje 0
95 Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ Obsługa księgowa działalności Stowarzyszenia Miasteczko Poznań w roku 2016 0
96 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA Zwiększenie skuteczności wieloletniej działalności organizacji w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości Romskiej w Małopolsce oraz projektów międzynarodowych poprzez wsparcie podmiotowe 2016 10 000
97 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Działalność bieżąca Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 9 000
98 Fundacja Jewish Community Centre Wniosek o dotację podmiotową na 2016 r. 7 000
99 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" Obsługa finansowo-księgowa oraz zakup wyposażenia dla fundacji sztuki "Jaw Dikh" 0
100 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Najem lokalu służącego działalności programowej Związku 12 000
101 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Dotacja podmiotowa na działalność statutową 6 000
102 Związek Ukraińców w Polsce Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2016 r. 210 000
103 Radomskie Stowarzyszenie Romów "ROMANO WAŚT" (POMOCNA DŁOŃ) Działalność podmiotowa RSR "Romano Waśt" 0
104 Związek Ukraińców Podlasia Działalność Związku Ukraińców Podlasia 23 000
105 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" Działalność stowarzyszenia CKRR 0
106 Stowarzyszenie Łemków Działalność podmiotowa Stowarzyszenia Łemków w 2016 roku 22 000
107 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Norda Party 0
108 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Godome po kaszubsku 73 000
109 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Lekcja Kaszubskiego 0
110 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Na gościnie 60 000
111 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kleka 0
112 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszuby od kuchni 27 000
113 Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej Kaszubów za pośrednictwem telewizyjnego talk-show (2016) 0
114 Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka kaszubskiego poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Radio Kaszebe"(2016) 300 000
115 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowska telewizja internetowa - LEMKO TV 20 000
116 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych 65 000
117 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowskie radio internetowe - Radio Lemko 50 000
118 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji Schlesien Journal 60 000
119 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt 35 000
120 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim Romowie na fali 0
121 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś Spowodowanie nadania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2016 roku 200 000
122 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie Program telewizyjny "Wojnowi Kaszebi" 13 000
123 TVP S.A Oddział we Wrocławiu Program telewizyjny Widowisko społeczno-kulturalne "Nie -dzieli nas nic" 0
124 LEGNICKA TV DAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mniejszości od kuchni 0
125 Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza Wydawanie czasopisma ŠALTINIS (czyt. Szaltinis, tłum. Źrodło) w 2016 roku 35 000
126 Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza Konkurs plastyczny o św. Kazimierzu - opiekunie młodzieży litewskiej 4 000
127 Instytut Kaszubski Wydanie tomu XI Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: Jan Drzeżdżon "Twórczość kaszubska" 20 600
128 Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza Przegląd litewskich chórów kościelnych w Żegarach (gmina Sejny) w 2016 roku 5 000
129 Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza Uroczyste obchody święta modlitwy o jedność Litwinów na całym świecie w dniu św. Kazimierza patrona Litwy w Sejnach 0
130 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Publikacja książki: Z muzealnej skrzyni - wspomnienia ze Smerecznego 0
131 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Publikacja rocznika Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 10 000
132 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Muzealne spotkania z historią, kulturą i folklorem Łemków 9 000
133 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 40 000
134 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność biblioteki i archiwum przy Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 17 000
135 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Plener artystyczny "Na Łemkowynie" 7 000
136 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Inwentaryzacja zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 23 500
137 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KALENDARZ BIAŁORUSKI - rocznik 2016 17 000
138 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie Akademia letnia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości dla dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej 0
139 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2016 492 000
140 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Łemkowskie radio LEM.FM 203 000
141 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Łemkowyna HD 0
142 Związek Ukraińców Podlasia Audycje radiowe w języku ukraińskim "Ukraińskie słowo" 26 600
143 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Dziecięca grupa muzyczna 2 629
144 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Poznawanie j. niemieckiego drogą do rozwoju własnej twórczości 0
145 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Świetlica językowa dla dzieci 7 980
146 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Młodzieżowa grupa teatralna 4 500
147 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach "Maluszkowo" - spotkania integracyjno-edukacyjne dla najmłodszych z mamą lub tatą 4 340
148 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej MITTEILUNGSBLATT 22 000
149 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Wydawanie czasopisma "Die Heimatkirche, Glaube und Kultur in Schlesien" 13 000
150 Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży VIII Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 40 000
151 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Konkurs - wystawa Wielkanocna 8 000
152 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Działalność zespołu folklorystycznego SALCINUKAS 6 000
153 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Wydanie Albumu "Opowieści eksponatów" - muzeum "Stara Plebania" w Puńsku 15 000
154 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Działalność bieżąca pracowni rękodzielniczej "Simtavirvis" 0
155 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Cykl koncertów dla małych miejscowości, w których żyła przedwojenna społeczność żydowska 0
156 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) 15 000
157 Towarzystwo Ukraińskie Chełmszczyzna 0
158 Towarzystwo Ukraińskie Działalność kulturalno-edukacyjna TU 28 500
159 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Kaszebe na wale/ KASZUBY NA FALI 29 150
160 Stowarzyszenie Lemko Tower Remont elewacji i dachu w budynku Lemko Tower 0
161 Stowarzyszenie Lemko Tower Działalność zespołu "Lemko Tower" i "Lemko Tower Junior" w okresie 01.01.2016-31.12.2016 35 000
162 Stowarzyszenie Lemko Tower XXVI Łemkowska Watra w Ługach 55 000
163 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Rocznik literacki w języku ukraińskim "Ukraiński Zaułek Literacki" T. 16/2016 14 000
164 Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno-kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika "Sami o sobie" 60 000
165 Powiat Sejneński Remont internatu przy Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 0
166 Związek Ukraińców Podlasia Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju" 115 000
167 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Koło tradycji 0
168 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Druk rocznika 2017 15 000
169 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Wydawanie czasopisma "Allensteiner Nachrichten" 11 600
170 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma "Oberschlesische Stimme" 32 000
171 Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA Obchody rosyjskiego tradycyjnego ludowego święta Maslenica 14 000
172 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Cztery strony świata 20 000
173 Towarzystwo Słowaków w Polsce Remont elewacji krakowskiej siedziby Towarzystwa Słowaków w Polsce 0
174 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Łemkowska biblioteka cyfrowa 0
175 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa Niedźwiedzia Łapa" Festyn z okazji Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Niedźwiedzia Łapa" 5 000
176 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie Telewizyjne lekcje języka Kaszubskiego UCZBE 0
177 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 45, 46 32 000
178 Towarzystwo Słowaków w Polsce Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce orawskiej - etap I 0
179 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA Centrum Integracyjne dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Krakowie 2016 r. 0
180 Związek Romów Polskich Wyposażenie romskiego studia nagrań audycji telewizyjnych i radiowych 0
181 Stowarzyszenie Łemków Łemkowski Rocznik na 2016 rok 10 000
182 Stowarzyszenie Łemków Dwumiesięcznik Besida 30 000
183 KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W TARNOWIE Replika Wozu Cygańskiego 0
184 KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W TARNOWIE Szkolenie Językowe dla Asystentów Romskich, Nauczycieli Wspomagających,Pracowników Społecznych i Naukowych 0
185 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Studia Romologoca 9/2016 25 000
186 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Restauracja wozu Jerzego Ficowskiego 0
187 Muzeum Okręgowe w Tarnowie E-ROM-EKSPOZYCJA WIRTUALNA 4 000
188 Fundacja Galicia Jewish Hertiage Institute Młoda Sztuka Żydowska 0
189 Fundacja Galicia Jewish Hertiage Institute Przestrzeń obrazu. Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 0
190 Fundacja Galicia Jewish Hertiage Institute Kultura Żydowska lokalnie 0
191 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs recytatorski "OJCZYSTE SŁOWO" 23 000
192 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Sceniczne słowo" 8 000
193 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs szkolnych zespołów teatralnych 14 000
194 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych 22 000
195 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Działalność białoruskich amatorskich zespołów artystycznych 85 000
196 Stowarzyszenie Nasza Szkoła IV Piknik z Białorusem 3 600
197 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Adaptacja noweli Josepha von Eichendorffa pt. "Schloss Durande" 10 000
198 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Zeszyty Eichendorffa - Eichendorff-Hefte - Numery 53 do 56 23 360
199 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" X Konkurs Piosenki Niemieckiej 4 500
200 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Festiwal Narodów Europy "Pod wspólnym niebem" 9 000
201 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur IV. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 12 500
202 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej 14 500
203 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Tydzień Kina Niemieckiego w Olsztynie 0
204 Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza Uroczysty koncert z okazji 110 rocznicy powstania wydawnictwa "Saltinis" 3 500
205 Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku XXIV Konkurs Kaszebsczi Godczi "Be nie zabec mowe starków" miona Jana Drzeżdżona 6 500
206 Związek Romów Polskich Romsko-polska gra planszowa Wielka Wędrówka 10 000
207 Związek Romów Polskich Obchody upamiętniające zamordowanych Romów i Sinti 30 000
208 Związek Romów Polskich Wydawanie gazety romskiej "Romano Atmo - Cygańska Dusza" 130 000
209 Związek Romów Polskich Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu 35 000
210 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24 000
211 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające rodziny" 10 000
212 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie 0
213 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bondarouskaja Haściounia" 12 000
214 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 25 000
215 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 60 000
216 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Uroczystość z okazji 60-lecia Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 17 000
217 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25 000
218 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "PIOSENKA BIAŁORUSKA`2016" 141 000
219 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zespołów kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 16 000
220 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2016 13 500
221 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach 12 000
222 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2016 12 000
223 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa Niedźwiedzia Łapa" Wydanie płyty z okazji 20-lecia zespołu "Masurenklang" 3 500
224 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa Niedźwiedzia Łapa" Działalność zespołu "Masurenklang" 5 000
225 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Podlaskie Dni Bajramowe 2016 - Bal tatarski 7 000
226 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki pt. "Tatarskie bajanie. Bajki, podania i opowieści z całego tatarskiego świata" 0
227 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki pt. "Działalność czasopiśmiennicza i wydawnicza Tatarów polskich w latach 1945-2015" 0
228 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie albumu pt. "Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich - ślub" 18 000
229 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki pt. "Kronika Tatarów polskich XX i XXI wieku" 0
230 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Czasopismo naukowe oraz literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wchodniej 18 000
231 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki pt. "Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku" 11 000
232 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki Izabeli Meliki Czechowskiej pt. "Ze stepów przynieśli filc… Krótka historia tatarskiego rzemiosła" 0
233 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Kwartalnik kulturalno-społeczny "Przegląd Tatarski" 31 500
234 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki Krzysztofa Olechnowicza pt. "Tatarzy Wrocławia i Oleśnicy" 0
235 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki wspomnieniowej Mustafy Abramowicza pt. "Droga mojego życia" 9 500
236 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Budowa strony internetowej poświęconej muzyce tatarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości zespołu Ansambl Peregrinus 4 000
237 Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko - Niemiecki w Olsztynie Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) 20 000
238 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "TERMOPILE" nr 20 (w języku białoruskim) 12 500
239 Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bartne i Bodaki Prowadzenie zespołu muzycznego "Mareszka" 0
240 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2016 12 000
241 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej IV Festiwal Kultury Tatarskiej 19 000
242 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie rozmówek polsko-tatarskich pt. "Min Tatar - Jestem Tatarem!" 0
243 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Spotkanie z Muzyką i Poezją Tatarską pt. TATARSKIE WIERSZOWANIE 0
244 Fundacja Jidysz Dos buch far di kinder 0
245 Fundacja Jidysz Kinderland - jidysz dla najmłodszych 0
246 Fundacja Jidysz Kinderteater - dzieci w teatrze żydowskim 10 000
247 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Buvau partizanų ryšininke 4 600
248 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Koncert Zaduszkowy "VĖLINĖS" 2 900
249 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Punsko Kovo 11-osios licejui 60 7 700
250 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Jarmark Folklorystyczny ZIELNA 15 000
251 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ŚWIĘTO DARÓW JESIENI 2016 3 000
252 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Konkursy: recytatorski, języka litewskiego, historii i geografii Litwy 13 000
253 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Obchody 83-ej Rocznicy Lotu nad Atlantykiem Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa 5 500
254 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Zlot Zespołów Artystycznych "SĄSKRYDIS - 2016" 26 300
255 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Noc Świętojańska. Noc Magii i Tradycji 7 000
256 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce XXV Festiwal Teatrów Dziecięcych 14 600
257 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Wydanie miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej w Polsce "AUŠRELĖ" 26 000
258 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Wydanie 24 numerów dwutygodnika "AUŠRA" 280 000
259 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Lenkijos lietuvių švietimas po Antrojo pasaulinio karo 11 000
260 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Wsparcie działalności bibliotecznej i edukacyjnej Stowarzyszenia 0
261 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Wydanie płyty z niemiecką muzyką organową - Deutsche Orgelmusik 0
262 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Sternstunden der deutschen Kulturgeschichte - warsztaty kulturalne dla podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej w Rybniku 0
263 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2016 r. 70 000
264 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2016 r. 80 000
265 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim - 2016 r. 15 376
266 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Wydawanie miesięcznika "Słowo Żydowskie/Dos Jidisze Wort" w 2016 roku 230 000
267 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jarmark Bożonarodzeniowy 2 500
268 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim 12 000
269 FUNDACJA POD IMIENIEM KOWALA Wyposażenie świetlicy 0
270 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Czasopismo "Almanach Żydowski 2016/2017" 15 000
271 Stowarzyszenie Romów ROMANO KHER w Białogardzie Rozwijanie pasji muzycznych 0
272 Stowarzyszenie Romów ROMANO KHER w Białogardzie Sam roma - my romowie 0
273 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Zakup komputera do działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 3 000
274 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Prowadzenie strony internetowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 900
275 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Letnie zabawy z językiem niemieckim 3 600
276 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności wydawniczej Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 5 000
277 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wydanie kalendarza Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 0
278 Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury Cztery Strony Bajek - bajka ormiańska 0
279 Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury Cztery Strony Bajek - bajka tatarska 0
280 Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury Ugotuj to z mamą 0
281 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Festyn z okazji jubileuszu 25-lecia Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" 4 800
282 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Wiersze sercem pisane - antologia 0
283 Gmina Wyznaniowa Żydowska Wydanie w 2016 roku 4 numerów pisma "Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie" 32 000
284 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Edukacja dzieci i młodzieży - Romowie w oczach dzieci 2016 r. 0
285 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Tradycja prawa romskiego 0
286 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Romskie wieczorki integracyjne 2016 r. 0
287 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XXII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" 15 500
288 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego TSKN 10 700
289 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Prezentacja i wydanie publikacji książkowej nagrodzonych niemieckojęzycznych tekstów w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "W języku serca" 11 000
290 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2016 180 000
291 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Prezentacja zespołów artystycznych TSKN - 5 koncertów powiatowych 51 500
292 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Warsztaty wokalne dla uczestników Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 15 000
293 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Gra przygodowa (pargrafowa) na komórki i tablety - historia i dzień współczesny mniejszości niemieckiej w otoczeniu zabytków niemieckich na Opolszczyźnie 0
294 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Letnie warsztaty tematyczne dla dzieci w siedzibach TSKN 11 000
295 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej - VI Edycja 5 000
296 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Wydawanie przewodnika pielgrzymkowego 6 500
297 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Niemieckojęzyczna działalność biblioteczna w środowisku wiejskim za pośrednictwem bibliobusów 20 480
298 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Konkurs recytatorski "Wiersze wybitnych poetów niemieckich" 0
299 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Deutsch Diktat - dyktando języka niemieckiego 0
300 Fundacja PROSVITA XXI Spotkania z kulturą ukraińską 0
301 Fundacja PROSVITA Ukraina 2.1 0
302 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole 10 000
303 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Publikacja książkowa "Śladami Rosjan w Polsce" (dwujęzyczna) Cz. 5 10 500
304 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM "Russkije wstreci/Spotkania Rosyjskie" - integracyjne spotkanie kulturalne mniejszości rosyjskiej 7 500
305 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Bal "Russkaja zima" (Stary Nowy Rok) 6 000
306 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wydawnictwo przeglądu kulturalno - informacyjnego w języku rosyjskim "Zdrawstwujte!" 20 100
307 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Działalność Zespołu wokalnego "Rodnik" 10 000
308 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM VII Konferencja naukowo-popularna "Rosyjska spuścizna kulturalno-naukowa w Polsce" 0
309 Dom Kultury Litewskiej Książka pn. "Punsko Lietuviu Kulturos Namai 1956-2016" 8 000
310 Dom Kultury Litewskiej 65. Jubileusz Zespołu Choreograficznego "JOTVA" 7 000
311 Dom Kultury Litewskiej XXIII Spotkania Mniejszości Narodowych 7 900
312 Dom Kultury Litewskiej Obchody 60-lecia Domu Kultury Litewskiej w Puńsku 9 000
313 Dom Kultury Litewskiej XXV Festiwal Teatrów Stodolanych 10 300
314 Dom Kultury Litewskiej XIV Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej "Dainorelis" 5 300
315 Dom Kultury Litewskiej 50. Jubileusz Kapeli "KLUMPE" i 15. Jubileusz Zespołu Tanecznego "VYCIAI" 13 000
316 Dom Kultury Litewskiej XV Święto Chórów "Lietuva Brangi" 8 500
317 Dom Kultury Litewskiej Działalność Zespołów Artystycznych DKL w Puńsku 14 500
318 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność służąca zachowaniu i rozwojowi języka łemkowskiego - kształcenia kandydatów na nauczycieli języka łemkowskiego 50 000
319 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Zakup strojów i zakup sprzętu muzycznego dla zespołu ROMANE DZIA - świetlica integracyjna w Skierniewicach 2016 r. 0
320 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Wigilia po romsku 2016 r. 0
321 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Trwanie w tradycji i kulturze romskiej 2016 r. 0
322 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Holokaust Romów 0
323 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci ze świetlicy integracyjnej w Skierniewicach 2016 r. 0
324 Białowieski Ośrodek Kultury Wieczorki białoruskie w Białowieży 3 000
325 Białowieski Ośrodek Kultury RUCZAJOK - zespół białoruskiej mniejszości narodowej 2 800
326 Towarzystwo Przyjaciół Białowieży RÓŻNOGŁOSIE - cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej 8 000
327 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku Wydanie półrocznika "Życie Tatarskie" na rok 2016 16 000
328 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku XVIII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 18 000
329 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Kurs języka tatarskiego 17 000
330 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie VI Przegląd Bajki Czeskiej 4 000
331 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Zabawy z językiem czeskim 5 000
332 Stowarzyszenie MIDRASZ XIX Dni Książki Żydowskiej w Warszawie 19 800
333 Stowarzyszenie MIDRASZ Wydanie ogólnopolskiego czasopisma społeczno-kulturalnego "MIDRASZ" (dwumiesięcznik) w 2016 r. 164 800
334 Muzeum Historii Żydów Polskich Audioprzewodnik w języku jidisz po wystawie stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich 0
335 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Rozwój działalności zespołu młodzieżowego "Jodły" z Ostródy 4 800
336 Związek Karaimów Polskich Publikacja czasopisma "Awazymyz" 15 700
337 Związek Karaimów Polskich Publikacja piątego tomu rocznika "Almanach karaimski" 11 000
338 Związek Karaimów Polskich Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2016 10 000
339 Związek Karaimów Polskich Życie w pieśni karaimskiej 0
340 Związek Karaimów Polskich Cyfrowe archiwum karaimskie 13 000
341 Związek Karaimów Polskich www.karaimi.org 7 000
342 Związek Karaimów Polskich Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego "Dostłar" 13 400
343 Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Dni kultury romskiej 20 000
344 Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Szkółka kultury i j. romskiego 14 000
345 Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów ROM PO DROM 0
346 Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Międzynarodowy Dzień Romów 10 000
347 Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego 20 000
348 Stowarzyszenie "Kultury i Edukacji Romów" Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej 0
349 Stowarzyszenie "Kultury i Edukacji Romów" BARWY ROMSKIEGO SZCZĘŚCIA 18 000
350 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność Zespołu Śpiewaczego Warmia Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 7 000
351 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność teatru młodzieżowego przy Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 13 000
352 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Warsztaty adwentowe i Wieczór Adwentowy Betlejem Narodów 2016 5 000
353 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Zakup sprzętu do projekcji wizualnych dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 3 500
354 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Działalność zespołu śpiewaczego "Heimatsanger" w 2016 roku 6 900
355 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Jubileusz XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu 12 000
356 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Wydanie czasopisma "Niederschlesische Informationen" 4 400
357 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu XVII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne 15 000
358 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub 55 000
359 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Organizacja konferencji i seminariów metodycznych dla nauczycieli języka kaszubskiego w 2016 r. 29 000
360 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Język kaszubski w "Pomeranii" - wydawanie czasopisma ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskojęzycznych "Najo Uczba i Stegna" 210 000
361 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania z językiem kaszubskim 0
362 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2016 r. 68 000
363 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Akademia Bajki Kaszubskiej 2016 roku 23 000
364 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Historyczne widokówki z Kaszub 0
365 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie Vademecum kaszubskiego - tom 3 Kaszubsko-pomorski ruch regionalny 28 000
366 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty regionalne -"Remusowa Kara 2016" 14 400
367 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie II tomu publikacji "Kaszebsko Encyklopedio Tematiczno - Biologio" 0
368 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie Księgi Wyjścia w języku kaszubskim 40 000
369 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Teatralne "Zdrzadnio Tespisa" 15 000
370 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszubska książeczka kreatywna dla dzieci 13 110
371 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania piszących po kaszubsku w 2016 roku 9 000
372 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie ksiażki "Gduńsk stolecą Kaszeb. Baśnokrąg kaszubski" Jerzego Sampa 7 000
373 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Wieczór Kultury Mniejszości Niemieckiej 0
374 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Dzień Otwartych Drzwi 45 000
375 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Koncerty z okazji jubileuszu 25-lecia Związku 30 000
376 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Spotkania dyskusyjne 2016 7 000
377 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.PL 411 500
378 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.wochenblatt.pl - Dziennik Online Niemców w Polsce 0
379 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Kursy sobotnie dla dzieci 2016 120 000
380 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Wydawanie gazety "Miesięcznik Zielonogórski- Grunberger Monatsblatt" w formie papierowej i elektronicznej 4 000
381 Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich Wydawanie białoruskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego Czasopis 160 000
382 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie audiobooka "Tatarzy - muzułmanie i polska ojczyzna" 0
383 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo Wydanie książki autorstwa Szymona Pileckiego pt. Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945 w formie audiobooka 5 600
384 Stowarzyszenie "Nova Roma" Festiwal wiedzy o Romach 0
385 Fundacja Żydowska CHIDUSZ Wydawanie magazynu żydowskiego "Chidusz" w 2016 roku 70 000
386 Fundacja PROSVITA Spotkania kultur 0
387 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej VI Obóz dzieci i młodzieży tatarskiej 15 000
388 Fundacja VILLA SOKRATES XVII TRIALOG 19 000
389 Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu Mieszkamy razem 0
390 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina Kaszubska Atlantyda 9 450
391 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina " Tu, je nasza Zemia, kochano ojczezna. Bo to tu są nasze rodzinne Kaszebe!" 0
392 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina III Kaszubski Kabareton - ubaw po kaszubsku 15 000
393 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie teatrzyku przez uczniów sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej w Krakowie 4 222
394 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej w Krakowie 27 450
395 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne "Biblioteka Ormiańska": ochrona księgozbioru Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie 1 128
396 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie 4-ech numerów Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 8 000
397 Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego "SERENCZA" 9 100
398 Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych Świetlica Środowiskowa "BRATEK" 0
399 Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych Świetlica Środowiskowa "STOKROTKA" 0
400 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Kurs języka hebrajskiego biblijnego jako narzędzie zachowania tożsamości 0
401 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Dodruk podręczników do nauki języka hebrajskiego 0
402 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Kalendarz żydowski na rok 5777 15 000
403 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Dwujęzyczne czasopismo mniejszości ormiańskiej "Awedis" 32 630
404 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Opracowanie, digitalizacja, udostępnianie i konserwacja zbiorów archiwalnych z zasobów Archiwum Polskich Ormian - etap IV 16 650
405 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 10 lat Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 0
406 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Prowadzenie i rozwój stron internetowych wortalu Wirtualny Świat Polskich Ormian oraz organizacja spotkań temetycznych 23 800
407 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Kalendarz "Portrety polskich Ormian" na 2017 rok 15 450
408 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Od indeksacji ormiańskokatolickich ksiąg metrykalnych i ksiąg zapowiedzi do poznania historycznych społeczności polskich Ormian 21 100
409 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej - wizyta studyjna w Berlinie 0
410 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej poprzez zorganizowanie zajęć w języku niemieckim z wykorzystaniem instrumentów muzycznych 0
411 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie XIV Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych 16 000
412 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Śladami wielkiego czeskiego pedagoga Jana Amosa Komeńskiego 17 000
413 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Doposażenie zespołu muzycznego Zelowskie Dzwonki 0
414 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność Ośrodka Kultury Czeskiej "Klub Czeski " w Zelowie na rok 2016 38 000
415 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Biuletyn Stowarzyszenia Czechów w Polsce - kwartalnik 0
416 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 25-lecie działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 8 000
417 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Kim jesteśmy? 25 pytań na 25-lecie 6 000
418 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych 9 000
419 Fundacja SHALOM XIV Seminarium Języka Jidysz i Kultury Żydowskiej 27 000
420 Fundacja SHALOM Kursy Języka Jidysz w Łodzi 9 000
421 Fundacja SHALOM Ogólnopolski Konkurs "Historia i kultura Żydów polskich" dla szkół ponadgimnazjalnych (XII edycja) i "Na wspólnej ziemi" dla szkół podstawowych i gimnazjów (VIII edycja) - etap centralny 38 000
422 Fundacja SHALOM Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz w ramach XIII edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 25 000
423 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Program edukacyjno-kulturalny Centrum Kultury Jidysz 11 000
424 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz 15 000
425 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Kursy języka jidysz, hebrajskiego oraz warsztaty piosenki 10 000
426 Królewska Fundacja Romów Funkcjonowanie świetlicy dla dzieci romskich 0
427 Królewska Fundacja Romów Wigilia romska 0
428 Królewska Fundacja Romów Obozy wakacyjne językowo-muzyczne 0
429 Królewska Fundacja Romów Wykłady dla Romów i młodzieży romskiej prowadzone przez Króla Romów Polskich 0
430 Królewska Fundacja Romów Cykl spotkań Romów i Starszyzny romskiej na temat Prawa administracyjnego i Prawa pracy 0
431 Królewska Fundacja Romów Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów 0
432 Związek Ukraińców w Polsce PROGRAM EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY 33 500
433 Związek Ukraińców w Polsce DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ 39 000
434 Związek Ukraińców w Polsce UKRAIŃSKIE SPOTKANIA NA POGRANICZACH 42 000
435 Związek Ukraińców w Polsce Wydawanie tygodnika "Nasze Słowo" w 2016 r. 420 000
436 Związek Ukraińców w Polsce PROSTIR - Ukraiński Multimedialny Portal 49 900
437 Związek Ukraińców w Polsce DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW KULTURY UKRAIŃSKIEJ W 2016 ROKU 248 000
438 Związek Ukraińców w Polsce DZIECIĘCE FESTIWALE I KONKURSY 42 000
439 Związek Ukraińców w Polsce UKRAIŃSKIE JARMARKI 24 000
440 Związek Ukraińców w Polsce MISTERIA KUPALSKIE 22 000
441 Związek Ukraińców w Polsce Wydanie rocznika "Almanach Ukraiński" 2017 25 000
442 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Działalność Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" 11 000
443 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Zakup strojów dla Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" 0
444 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA STUDIO FOLKLORU I PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ "TUTAJ SIĘ URODZIŁEM" 16 500
445 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA KOŁO TEATRALNE W JĘZYKU BIAŁORUSKIM "ZABAWA W TEATR" 21 000
446 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Letnie tygodniowe warsztaty etnograficzne "TUTAJ SIĘ URODZIŁEM" 15 000
447 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Wydanie półrocznika metodycznego dla nauczycieli języka białoruskiego "Biełaruski nastaunik" 24 000
448 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Działalność artystyczna amatorskiego zespołu pieśni białoruskiej "MAŁANKA" 14 500
449 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni Wydanie audiooboka słuchowiska "Kaszubskie anioły" 0
450 Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" 25 - lecie kaszubskiej szkoły na Głodnicy 0
451 Fundacja PRO ARTE 2002 XVIII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMHA 39 600
452 Stowarzyszenie "Nova Roma" Festiwal "Zorientowany Lublin" 0
453 Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Romskiej "Zefiryn" Obchody Światowego Dnia Romów 10 000
454 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Dodruk płyty Chóru Mniejszości Niemieckiej w Rybniku z okazaji 25-lecia traktatu polsko-niemieckiego 0
455 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Alternatywny przewodnik po Kaszubach 0
456 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji dla dzieci wraz z audiobookiem "Bajkowo Krojna Mariolci" 0
457 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie śpiewnika Pieśni i Piosenek dla dzieci 0
458 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie pierwszego kaszubskojęzycznego teledysku dla dzieci 0
459 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie KaszebeFEST - III FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ 17 000
460 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji "Poczet pisarzy kaszubskich" 0
461 Stowarzyszenie Romów w Polsce Remont pomieszczeń piwnicznych, odświeżenie elewacji siedziby Stowarzyszenia Romów w Polsce 0
462 Stowarzyszenie Romów w Polsce Działajmy Razem! Droga do wspólnej przyszłości 0
463 Stowarzyszenie Romów w Polsce Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 72 rocznica likwidacji "Zigeunerlager" 46 500
464 Stowarzyszenie Romów w Polsce Ludzie Tacy jak my! Edukacja drogą do zrozumienia 0
465 Stowarzyszenie Romów w Polsce Poznajmy się. Cykl spotkań edukacyjno-kulturalnych 0
466 Wejherowskie Centrum Kultury Pióra w dłoń, kurtyna w górę! Język kaszubski w amatorskim teatrze 0
467 Fundacja Art. Forum ART. UCRAINA. Mniejszość ukraińska w przestrzeni słowa - obrazu i dźwięku 0
468 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Wieczór z poezją romską 0
469 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Cykl spotkań ze starszyzną romską sposobem na utrwalenie dziedzictwa 0
470 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Życie romskie utrwalone w obrazach fotograficznych 0
471 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Szlakiem Martyrologii Romów - kontynuacja 12 000
472 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Szkółka niedzielna dla dzieci i młodzieży romskiej 6 000
473 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Promowanie kultury romskiej w inscenizacjach teatralnych bajek i baśni 14 000
474 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Czytam, rozumiem, wiem - nowatorska metoda nauki czytania dla Romów 0
475 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Kultywowanie tradycji romskiej poprzez działalność zespołu Bachtałe Ciawe 15 000
476 Gminne Centrum Kultury w Gródku Zakup nowych strojów scenicznych zespołowi Rozśpiewany Gródek 0
477 Gminne Centrum Kultury w Gródku Międzynarodowy Festiwal "Siabrouskaja Biasieda 2016" 40 000
478 Gminne Centrum Kultury w Gródku Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek 15 000
479 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach BIELSKI HOSTINEĆ. Pismo historyczno-kulturalne 15 900
480 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach OJCIEC KONSTANTY BAJKO - duchowny, nauczyciel i lekarz. Wydanie czwartej książki z serii "Historia i kultura podlaskich Białorusinów". Opracowanie wystawy edukacyjnej, prezentującej postać o. Konstantego Bajko 15 000
481 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Wydanie tomu poezji Zoi Majstrowicz i Marii Kiryluk 7 000
482 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach PROLOG. Festiwal dawnej kultury muzycznej oraz piśmiennictwa starobiałoruskiego i słowiańskiego. Wydarzenie plenerowe z okazji jubileuszu 520-lecia bielskiego "Prologu" oraz 30-lecia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 0
483 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Tam po majowuj rosi. XIII Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji 9 900
484 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ŻEMERWA - działalność studia folkloru tradycyjnego podlaskich Białorusinów 16 900
485 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach LATO Z TRADYCJĄ - XIII Białoruskie Warsztaty Etnograficzno-Historyczne przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 5 900
486 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne na Ziemi Nadbużańskiej 8 800
487 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Zespół "Romani Cierheń" - Jesteśmy Dobrzy, Będziemy Lepsi ! 10 000
488 Fundacja Beit Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce Szkółka weekendowa dla dzieci i młodzieży 0
489 Rada Programowa Tygodnika NIWA Jubileusz 60-lecia Tygodnika Białorusinów w Polsce "NIWA" 20 000
490 Rada Programowa Tygodnika NIWA XIX Konkurs poezji i prozy "Debiut" 12 000
491 Rada Programowa Tygodnika NIWA XIX Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie "Biazmieżża" 11 000
492 Rada Programowa Tygodnika NIWA WARSZTATY ''SUSTRECZY ZORKI'' 14 000
493 FUNDACJA POD IMIENIEM KOWALA Działalność świetlicy integracyjnej w Świeciu n/Wisłą w 2016 r. 0
494 Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu Świetlica 0
495 Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu "Do Polski" 0
496 Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu Nic nie pamiętam? 0
497 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Zakup książek o tematyce romskiej do biblioteki Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" w ramach edukacji dzieci i młodzieży 2 000
498 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Świetlica romska w Chojnicach 0
499 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Świetlica romska w Bydgoszczy 0
500 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Notacje cygańskie 0
501 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Kontynuacja działalności młodzieżowo-dziecięcego zespołu ROMANO DZIPEN 10 000
502 Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN" Konkurs recytatorski im. Papuszy dla dzieci i młodzieży romskiej 5 000
503 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie kaszubskojęzycznej publikacji dla dzieci pt. "Mack" Janusza Mamelskiego 18 000
504 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Przeprowadzenie badań terenowych "Zachowane dialekty i gwary kaszubszczyzny". Etap pierwszy - Półwysep Helski 0
505 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Mulitedialny słownik internetowy kaszubsko-polsko-angielski 0
506 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Krajobraz kulturowy Kaszub w grach 25 000
507 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Skarbnica Kaszubska - kaszubski portal edukacyjny 12 000
508 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wirtualne Kaszuby - multimedialny portal internetowy 0
509 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie kaszubskojęzycznej ściennej mapy fizycznej Województwa Pomorskiego 34 500
510 Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ Wydanie czasopisma społeczno-kulturalnego "Miasteczko Poznań" 0
511 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie Spotkania z muzyką Kaszub 16 000
512 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim 8 000
513 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona 9 500
514 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Przegląd talentów wokalno-tanecznych - TAŃCZYMY W KOŁO I WESOŁO 0
515 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Działalność edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej mniejszości narodowej 2016 0
516 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ŚWIATOWY DZIEŃ ROMÓW - Wystawa fotograficzna 0
517 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim VII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych pod hasłem "Muzyka Łagodzi Obyczaje" 2016 48 000
518 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Letnie warsztaty taneczno-wokalne dla dzieci i młodzieży polsko-romskiej - "TANIEC MOIM ŻYCIEM" 2016 0
519 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Powrót do korzeni narodowościowych - Indie kolebką mojej kultury 0
520 KALEJDOSKOP KULTUR 9. Festiwal Kalejdoskop Kultur 0
521 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Wydanie książki "Historia Białorusinów Podlasia" 75 500
522 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" "Romskie Ogrody" 0
523 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Białoruskie Spotkania Folkowe/ Biełaruskija Folk Sustreczy 2016 30 000
524 Stowarzyszenie Związek Romów Polskich w Świdwinie Funkcjonowanie świetlicy romskiej w Świdwinie 0
525 Fundacja MUZYKA CERKIEWNA Mniejszość białoruska w kulturze regionu - XIV Białowieskie Integracje Artystyczne "Peretocze 2016" 23 000
526 Fundacja JUDAICA Wydanie książki Prof. Stanisława Krajewskiego pt. Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu? 0
527 Fundacja JUDAICA Program Bajit Chadasz - Spotkania z Kulturą Żydowską 0
528 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Muzyka Zaklęta w Drewnie - Szlak Łemkowski 0
529 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie biblioteki, archiwum łemkowskiego oraz Izby pamięci Iwana Rusenki 0
530 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Jeden teatr - wspólnota łemkowskiego dramatu 0
531 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Repozytorium halickich melodii cerkiewnych 0
532 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii Biblioteka Ruskiej Bursy płyty CD zespołu TEROCZKA 9 000
533 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii Biblioteka Ruskiej Bursy - "Bajki świata" 9 000
534 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Działalność Łemkowskiego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego "Łemkowski Pierścionek" 3 000
535 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Publikacja pt. Od Nikifora Krynickiego do Epifaniusza Drowniaka 0
536 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach XXXIV "Łemkowska Watra" 160 000
537 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Spotkania z Łemkowszczyzną 9 000
538 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Łemkowskie Kermesze 9 000
539 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Kwartalnik "WATRA" 25 000
540 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Warsztaty artystyczne pn. XVI "Łemkowskie Jeruzalem" 13 000
541 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty-Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2016 roku 0
542 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej XXIII Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2016" 53 000
543 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Trzecia Białoruska Potańcówka w Białymstoku "Aksamitny Letni Wieczar" 15 000
544 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Cykl spotkań "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia" 2016 23 300
545 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Kupalle w Narwi 2016 0
546 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Majovyja Sustreczy 2016 6 700
547 Fundacja Teatr Czrevo III Festiwal Teatralny Ode 16 000
548 Fundacja Teatr Czrevo Wystawienie cyklu spektakli w dialekcie języka białoruskiego 8 300
549 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Ruska Bursa - prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej 14 000
550 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Łemkowska zagroda edukacyjna 9 000
551 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie zespołów: "Terka" - zespołu teatralnego oraz "Teroczka" - młodzieżowego zespołu muzycznego 17 000
552 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy "Rocznika Ruskiej Bursy 2016" 13 000
553 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Tygodnik oraz portal Lem.fm+ 50 000
554 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Publikacja utworów Władymira Chylaka "Пοвъсси и розсказы/Повісти і оповіданя" tom.4 15 000
555 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku DOROTIS-Konferencja: Historia i teraźniejszość mniejszości niemieckiej na terenach Polski północnej 0
556 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Uzupełnienie zbioru bibliotecznego. Prowadzenie biblioteki 0
557 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin Ormian Polskich 10 570
558 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Dzień Ormiański 2016 10 000
559 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Wyjazd dla młodzieży pochodzenia ormiańskiego połączony z wycieczkami do miejsc ściśle związanych z Ormianami Polskimi "Kuty nad Czeremoszem - mała stolica Ormian" - VIII edycja 39 000
560 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Nasi wspaniali - Armenia kraj naszych przodków - I etap realizacji projektu 0
561 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Armenia - kraj naszych przodków 0
562 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Mobilne Muzeum Ormian Polskich 0
563 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Wydanie kalendarza ściennego i kalendarzyków kieszonkowych 0
564 Fundacja Dialog-Pheniben Wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego Dialog-Pheniben 0
565 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim XXVIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa" 2016 116 000
566 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim Zagubiona droga - cygańskie bajki po polsku i romsku 20 000
567 Towarzystwo Słowaków w Polsce Almanach "Słowacy w Polsce" 17 000
568 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność świetlic Towarzystwa Słowaków w Polsce 78 000
569 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXXV Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych 15 000
570 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXIII Dni Kultury Słowackiej 25 000
571 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej 0
572 Towarzystwo Słowaków w Polsce Przegląd Folklorystyczny "Ostatki - Fasiangy" w Krempachach 13 300
573 Towarzystwo Słowaków w Polsce Wydawanie miesięcznika Zivot 220 000
574 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych TSP 43 000
575 Stowarzyszenie Łemków XXXVI Łemkowska Watra na Obczyźnie 60 000
576 Stowarzyszenie Łemków IX Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej/Rusińskiej 24 500
577 Stowarzyszenie Łemków Realizacja III części Filmu "Akcja Wisła" - "Powrót" 0
578 Stowarzyszenie Łemków Wydanie płyty CD pn. "Pieśń łemkowska w XXI wieku" 0
579 Stowarzyszenie Łemków X Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską 7 000
580 Stowarzyszenie Łemków XXIV Spotkania z Kulturą Łemkowską 13 000
581 Stowarzyszenie Łemków Przegląd Filmów poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym Dolnego Śląska 0
582 Stowarzyszenie Łemków Działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Łastiwoczka" i działalność Dzieciecego Zespołu "Łastiwczata" 30 000
583 Stowarzyszenie Łemków XXIV Łemkowska Jesień Twórcza 5 500
584 Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca Romów Mrągowo 2016 0
585 Stowarzyszenie Lemko Tower Bajki dla dzieci z audiobookiem na dobranoc 18 000
586 Stowarzyszenie Lemko Tower Nagranie i wydanie płyty LEMKO TOWER 13 000
587 Stowarzyszenie Lemko Tower Aplikacja do sprawdzania poprawności pisowni w języku łemkowskim. Program komputerowy 0
588 Stowarzyszenie Lemko Tower Opowieści z łemkowskiej skrzyni cz. III - "Opowieści z Gorzowa i okolic" 0
589 Stowarzyszenie Lemko Tower Poprawa warunków akustycznych wieży Lemko Tower 30 000
590 Stowarzyszenie Lemko Tower Rozmówki angielsko-łemkowskie "Let's speak Lemko language" 0
591 Stowarzyszenie OrthNet "ŁEMKOWSKIE SMAKI BESKIDU - opowieść o mniejszości przez pryzmat kuchni". Promocja dziedzictwa kulinarnego z obszarów zamieszkałych przez łemkowską mniejszość etniczną na portalu KUCHNIA.cerkiew.pl 0
592 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Organizacja XIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" 40 000
593 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" (opracowanie programu, uzupełnienie strojów, prowadzenie garderoby, organizacja prób, zgrupowań i koncertów indywidualnych Zespołu, udział w koncertach i festiwalach w kraju i zagranicą 90 000
594 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Opracowanie i druk publikacji książkowej "Ubiory Łemków w XIX - I poł. XX wieku" 25 000
595 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" 35 000
596 Białoruskie Zrzeszenie Studentów 35-lecie Białoruskiego Zrzeszenia Studentów 8 000
597 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASOWISZCZA 2016 100 000
598 Fundacja Dialog-Pheniben Historia i kultura Romów ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej - materiały edukacyjne 0
599 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej III Warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży tatarskiej 9 000
600 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej CZYTANIE W BRAMIE - edukacja kulturalna w szkołach 0
601 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA V Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej w Krakowie 2016 95 000
602 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA Artystyczne Spotkanie Romskie 2016 - Jubileusz Zespołu Folklorystycznego KAŁE JAKHA 20 000
603 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Biblioteka ormiańska 3 500
604 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Dni Kultury Ormiańskiej 12 500
605 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Wystawa "Axentowicz - fotograf" 15 000
606 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach "My Ormianie polscy" - wydanie książki 0
607 Kaszёbskô Jednota "Kaszёbsczi geszeft w kaszёbsczich miastach" - gra planszowa w języku kaszubskim 13 000
608 Kaszёbskô Jednota Wakacje z językiem kaszubskim (2016) 14 850
609 Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT Remont lokalu Żydowskiego Stowarzyszenia CZULENT 0
610 Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT Szkółka Niedzielna - Unzere Kinder 12 000
611 Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT Żydowska Biblioteka im. Remu 10 000
612 Stowarzyszenie OrthNet Pewność wiary i odwaga - rozmowy o wierze i Bogu w języku białoruskim 15 000
613 Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz Wydanie publikacji "Portrety Warszawskich Żydów Niemalowanych" 0
614 Stowarzyszenie Romów w Kętach Wynajem oraz prowadzenie biura 0
615 Stowarzyszenie Romów w Kętach Otwarcie rodzinnej świetlicy romskiej 0
616 Radomskie Stowarzyszenie Romów "ROMANO WAŚT" (POMOCNA DŁOŃ) Wydawanie czasopisma "Kwartalnik Romski" 0
617 Radomskie Stowarzyszenie Romów "ROMANO WAŚT" (POMOCNA DŁOŃ) Międzynarodowy Dzień Romów w Radomiu 20 000
618 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych Z historią na Ty 10 000
619 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" Nońcia 5 000
620 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach "Niemieckie dziedzictwo - łączy czy dzieli" - debata o braku muzealnej prezentacji Niemców w Polsce 0
621 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach "Dwa Narody - Jeden Traktat" Debata z okazji 25 Rocznicy podpisania Traktatu Polsko-Niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 0
622 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 80 000
623 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Działalność Punktu Doradczego w zakresie polsko-niemieckiej dwujęzyczności oraz wydawanie dwujęzycznego, polsko-niemieckiego magazynu dla dzieci klas: IV-VI "KEKS fur die Pause/na przerwę" 23 200
624 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach Działalność kulturalna Zespołu Tańca Regionalnego SAGA Mniejszości Niemieckiej w Bartoszycach - warsztaty taneczne 6 000
625 Fundacja Stara Droga Lemkoland - edukacja poprzez zabawę 25 000
626 Fundacja Stara Droga Lemkoland - łemkowskie edukacyjne czasopismo dla najmłodszych 16 000
627 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych Działalność świetlicowa i edukacyjna na rzecz społeczności romskiej 0
628 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych Romano Dzipen 20 000
629 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" Międzynarodowa Rezydencja Artystyczna w Czarnej Górze - Jaw Dikh - Roma Power 0
630 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" Historia Romów dla najmłodszych 15 000
631 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" Działalność Świetlicowa 0
632 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" Nagranie 4 romskich wideo klipów 0
633 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" TvJamaro 0
634 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" Romska malowanka dla każdego przedszkolaka 0
635 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" Konkurs plastyczno-fotograficzny 0
636 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" Wakacje nad morzem 0
637 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Świetlica Amaro Kher - kontynuacja 0
638 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Międzynarodowy dzień Romów 0
639 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Wiedza i edukacja 0
640 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Moja szkoła, moja praca, moja przyszłość 0
641 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS NA Pobister! 12 000
642 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS "Romski Pstryk" 14 000
643 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Rozmówki 0
644 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów 8-14 lat 0
645 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Biblioteka DZIANIBEN 0
646 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Bajka Romska 2016 0
647 Stowarzyszenie Edukacji Filmowej STAN PAMIĘCI.ŁUKA 0
648 Stowarzyszenie Edukacji Filmowej Nosiciele Kultury 11 000
649 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" Romano Ław 10 000
650 Uniwersytet Gdański Promocja etnofilologii kaszubskiej wsród młodzieży szkolnej i studentów 0
651 Uniwersytet Gdański Kaszebscze petania. Kaszubskie pytania - cykl wykładow ogólnouczelnianych na Uniwerytecie Gdańskim 0
652 Uniwersytet Gdański Etnofilologia kaszubska 100 000
653 Stowarzyszenie OrthNet Białoruskie losy: Jeremiasz - Nasz arcybiskup z Odrynek 11 500
654 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej ANTIDOTUM 2016 20 000
655 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Jarmark Bożonarodzeniowy 2016 12 000
656 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Akademia Letnia dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości 57 000
657 Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich "TERNE CIERCHENIA" w Świnoujściu Romano Dyves 2016 w Świnoujściu 9 000
658 Fundacja Sąsiedzi Spotkania z niezależnymi wydawcami i autorami z Białorusi w ramach Festiwalu literackiego "Na pograniczu kultur" 22-24.04.2016 r. 0
659 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Wielcy poeci niemieccy - konkurs recytatorski 0
660 Małopolskie Stowarzyszenie Romów "JAMARO" Utworzenie dziecięcego zespołu romskiego Jamaro 0
661 Fundacja Stara Droga Przygotowanie i druk edukacyjnej książki dla dzieci 15 000
662 Stowarzyszenie Lemko Tower Film "CТРІЧА" (pol. Spotkanie) 0
663 Stowarzyszenie Beit Kraków Organizacja I Konkursu Poetyckiego Polsko-Jidysz im. Mordechaja Gebirtiga 0
664 Stowarzyszenie Beit Kraków Przygotowanie i publikacja "Pierwszego Polskiego Siduru Ilustrowanego "judaizmu postepowego 0
665 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Wydanie publikacji jubileuszowej na 25-lecie Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej 0
666 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Uroczyste obchody 73 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 2 100
667 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Muzyka bez zastrzeżeń 6 000
668 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Cyrylicą pisane 22 000
669 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Modernizacja stałych ekspozycji Muzeum Białoruskiego w Hajnówce 40 000
670 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Kultura na schodach Muzeum 13 500
671 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruska Grupa Teatralna 10 400
672 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruski Alfabet Sztuki 28 000
673 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce I tam żywuć ludzi 28 200
674 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach XII Festyn KUPALINKA 13 000
675 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach PEREPELICIA - zachowajmy nasze tradycje 0
676 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach XXIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 11 450
677 Stowarzyszenie Kulturalne Niemców HEIMAT Uroczystość z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców HEIMAT w Szczytnie 5 000
678 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach XIV Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych - Sejny 2016 12 000
679 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Dzień Państwowy Litwy - Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga 12 000
680 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Działalność zespołów artystycznych "Domu Litewskiego" w Sejnach 30 000
681 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Obóz zimowy - Sejny 2016 12 000
682 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne BĄDŹMY RAZEM - pielęgnacja tożsamości Tatarów Polskich 7 500
683 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne BUŃCZUK - TATARSKIE TRWANIE W TRADYCJI I KULTURZE 11 000
684 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Tatarska Sztuka Turniejowa - Sabantuj 2016 7 300
685 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne ZAPOMNIANE- PRZYPOMNIANE-MOJE TATARSKIE DZIEDZICTWO 15 000
686 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne ROZŚPIEWAJMY TATARÓW - KUNSZT TATARSKIEJ PIEŚNI 0
687 Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Świetlica łemkowska 0
688 Fundacja NASZ WYBÓR Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie, 2016 r. 0
689 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS XI Ogólnopolski konkurs poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 7 000
690 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Prowadzenie biblioteki i pracowni digitalizacyjnej 10 000
691 Towarzystwo Ukraińskie 150. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego 33 000
692 Towarzystwo Ukraińskie Wydawnictwa Towarzystwa Ukraińskiego 29 700
693 Towarzystwo Ukraińskie Z dziejów mniejszości narodowych w Polsce 0
694 Towarzystwo Ukraińskie Dostrzec mniejszości 0
695 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Zakup strojów dla grupy tanecznej Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 13 500
696 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Konkurs piosenki niemieckiej 0
697 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Finał Wojewódzki 45. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" 14 000
698 Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Rozwój młodzieżowego ruchu artystycznego i propagowanie twórczości w języku regionalnym lub inspirowanej tradycją regionalną poprzez organizację 6. edycji konkursu muzycznego "Kaszubski Idol" 44 500
699 Związek Ukraińców Podlasia Obóz integracyjny dla dzieci i młodzieży 6 400
700 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie płyty CD z okazji jubileuszu XV-lecia zespołu HIŁOCZKA 10 000
701 Związek Ukraińców Podlasia Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł" 18 000
702 Związek Ukraińców Podlasia Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szczedriwką - Konkurs Piosenki Ukraińskiej "Z Pidlaśkoji Krynyci"- Konkurs Recytatorski "Ukraińskie słowo" 21 620
703 Związek Ukraińców Podlasia Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu 147 870
704 Związek Ukraińców Podlasia Działalność amatorskich zespołów artystycznych 57 400
705 Związek Ukraińców Podlasia Zakup sprzętu biurowego na potrzeby działalności ZUP 10 000
706 Związek Ukraińców Podlasia Ludność ruska (ukraińska) na Podlasiu i Chełmszyźnie w XIX i XX wieku 0
707 Stowarzyszenie "Nova Roma" Festiwal wiedzy o Romach 0
708 Stowarzyszenie "Nova Roma" Festiwal "Zorientowany Lublin" 0
709 "Fundacja Integracji Społecznej - Prom" Wydanie książki popularno - naukowej dla dzieci i młodzieży "Profezje romskie" autorstwa Karola Parno Gierlińskiego 0
710 FUNDACJA HUMANITAS SOSNOWIECCY ŻYDZI. SŁOWA I OBRAZY 0
711 Stowarzyszenie Jududoro Tradycja i zdrowie 0
712 Związek Ukraińców w Polsce CHÓRY I ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 142 000
713 Związek Ukraińców w Polsce 25. rocznica Niepodległości Ukrainy 0
714 Związek Ukraińców w Polsce Iwan Franko - pisarz, poeta, dziennikarz, społecznik 25 000
715 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińcy w Polsce. Od UTSK do ZUwP 10 500
716 Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Tradycja - Kultura - Edukacja 0
717 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Jesienny festyn integracyjny członków TKLN "Ojczyzna" Kwidzyn "Święto Pieczonego Ziemniaka" 6 000
718 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Wydawanie półrocznego dodatku do gazety lokalnej poświęconego działaniom TKLN Kwidzyn 4 000
719 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Działalność zespołów artystycznych TKLN "Ojczyzna" w Kwidzynie 6 000
720 Stowarzyszenie TAMBURINO Działalność zespołu "Tamburino" - warsztaty taneczne i warsztaty śpiewu dla zespołu 0
721 Stowarzyszenie TAMBURINO Festiwal Romski na Roztoczu 0
722 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie Wydanie zeszytu ćwiczeń do podręcznika "Betowsko Zemia" 0
723 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie Dialekty Kaszubskie 0
724 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie Wykonanie mini gier edukacyjnych w języku kaszubskim 13 000
725 "FREIDA" Fundacja-Edukacyjno-Integracyjna Rom to ja 0
726 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność chórów i grup śpiewaczych województwa śląskiego 60 000
727 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 15 edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej 5 500
728 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność grup tanecznych oraz orkiestry dętej 22 000
729 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność dziecięco - młodzieżowych zespołów artystycznych województwa śląskiego 65 000
730 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Festyn kulturalny mniejszości niemieckiej w Bytomiu "Kreiskulturfest 2016" 10 000
731 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu XXVI Festiwal Pieśni do słów Josepha von Eichendorffa 16 000
732 Stowarzyszenie Młodzieży Łemkowskiej "Czuha" w Polsce Łemkowski młodzieżowy rajd pieszy "Góry nasze Karpaty" 0
733 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Wydanie zbioru "Pieśni białoruskie Ziemi Michałowskiej/Biełaruskija pieśni Michałouskaj ziamli" 0
734 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael IX Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - kolor i dźwięk" 0

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa